Bel voor een gratis adviesgesprek: 06-835 700 19

Disclaimer op deze website getoonde informatie is door Regioverhuizers met uiterste zorg samengesteld, zonder dat echter voor de juistheid en volledigheid kan worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Regioverhuizers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het niet, of niet ononderbroken functioneren van deze website. Aan eventuele met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Regioverhuizers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Regioverhuizers niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Regioverhuizers worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Regioverhuizers uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Regioverhuizers worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Onze referenties